Порядок організації виїзду дітей за кордон на відпочинок та оздоровлення

Цей Порядок регламентує виїзд організованої групи (два і більше дитини) дітей віком від 6 до 18 років (далі — група дітей) за кордон на відпочинок та оздоровлення за попередньо визначеним і затвердженим маршрутам і програмою перебування. Дія цього Порядку не поширюється на виїзд дітей за кордон на відпочинок та оздоровлення з батьками (опікунами, піклувальниками, прийомними батьками, батьками-вихователями), у туристичну подорож та з іншою метою (участь у міжнародних заходах, освітніх, культурних, спортивних програмах і т .п.). 

Цей Порядок регламентує виїзд організованої групи (два і більше дитини) дітей віком від 6 до 18 років (далі — група дітей) за кордон на відпочинок та оздоровлення за попередньо визначеним і затвердженим маршрутам і програмою перебування. Дія цього Порядку не поширюється на виїзд дітей за кордон на відпочинок та оздоровлення з батьками (опікунами, піклувальниками, прийомними батьками, батьками-вихователями), у туристичну подорож та з іншою метою (участь у міжнародних заходах, освітніх, культурних, спортивних програмах і т .п.).

   Діяльність, пов’язану з організацією виїзду груп дітей за кордон на відпочинок та оздоровлення, можуть здійснювати підприємства, установи, організації, у тому числі благодійні та громадські, за умови, що їх установчими документами передбачається проведення або сприяння діяльності з організації відпочинку та оздоровлення дітей за кордоном (далі — організатор).

   Координацію діяльності, пов’язаної з організацією виїзду груп дітей за кордон, та контроль за її здійсненням виконують Міністерство України у справах сім’ї, молоді та спорту, Міністерство у справах сім’ї, молоді та гендерної політики Автономної Республіки Крим, структурні підрозділи з питань сім’ї, молоді та спорту обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій.

   Оформлення виїзду групи дітей за кордон на відпочинок та оздоровлення проводиться за наявності у кожної дитини проїзного документа, що видається в установленому порядку органом внутрішніх справ за місцем проживання дитини.

  Погодження списку групи дітей та надання дозволу на їх виїзд за кордон на відпочинок та оздоровлення здійснюється за місцем проживання дітей Міністерством у справах сім’ї, молоді та гендерної політики Автономної Республіки Крим, відповідними структурними підрозділами з питань сім’ї, молоді та спорту обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій.

   У разі відмови у погодженні списку дітей або наданні дозволу організатору в п’ятиденний строк надається вмотивована відповідь.

   Для отримання дозволу на виїзд групи дітей за кордон на відпочинок та оздоровлення до відповідного органу, зазначеного у пункті 5 цього Порядку, не менше ніж за 15 днів до виїзду організатором, крім тих, які здійснюють туристичну операторську та туристичну агентську діяльність, подаються або надсилаються поштою заяву та такі документи:

   * Договір про надання послуг у сфері відпочинку та оздоровлення дітей або запрошення (українською мовою та мовою держави, до якої виїжджають діти), в якому обов’язково зазначаються строки виїзду групи дітей за кордон і повернення їх в Україну, умови проживання, харчування, програма перебування дітей за кордоном, а також інші додаткові послуги (копія завіряється організатором);

   * Нотаріально завірені копії установчих документів організатора поїздки (статут, свідоцтво про державну реєстрацію);

   * Міжнародний страховий поліс медичної допомоги та страхування від нещасного випадку дітей і супроводжуючих їх осіб, що забезпечує покриття всіх можливих витрат у разі виникнення потреби у наданні медичної допомоги в країні перебування, а також договір страхування, або його копія, що завіряється організатором, з перекладом істотних умов договору страхування та страхового поліса, що завіряється офіційно;

   * Документи, що підтверджують гарантії забезпечення перевезення дітей організатором поїздки, зокрема договір з транспортним підприємством, що має ліцензію (дозвіл) на право здійснювати міжнародні перевезення пасажирів, підтвердження про бронювання місць, гарантійний лист іноземного перевізника, інші документи (копії завіряються організатором).

   У разі якщо відстань до місця відпочинку чи оздоровлення дітей перевищує 1000 кілометрів, перевезення групи дітей здійснюється повітряним шляхом;

   * Довідки про стан здоров’я кожної дитини за встановленою формою. У разі якщо виїзд дітей за кордон здійснюється в країну з особливими кліматичними умовами, організатор поїздки вживає додаткових медичних заходів (щеплення, вакцинація тощо), що підтверджується відповідною медичною довідкою;

   * нотаріально завірену згоду обох батьків (опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів) дитини на її виїзд за кордон та її копія, що завіряється організатором;

   * Оригінал наказу організатора про призначення супроводжуючих осіб, на яких покладається відповідальність за життя і здоров’я дітей та повернення їх в Україну.

   З числа супроводжуючих призначається керівник групи, а при перевезенні групи наземними транспортними засобами — медичний працівник, кваліфікація якого підтверджується відповідним записом у трудовій книжці і документом про фахову освіту (копія завіряється організатором). Керівником групи дітей, що виїжджають за кордон на відпочинок та оздоровлення, може бути призначена особа, яка має досвід роботи з дітьми не менше трьох років.

   Організатор зобов’язаний забезпечити супроводження групи перекладачем відповідно до мови країни перебування протягом усього періоду відпочинку та оздоровлення дітей. Кількість супроводжуючих осіб визначається з розрахунку один супроводжуючий на 15 дітей. У разі якщо перевезення здійснюється повітряним шляхом, кількість супроводжуючих осіб визначається з розрахунку один супроводжуючий на 25 дітей;

   * Список групи дітей, що виїжджають за кордон на відпочинок та оздоровлення, в якому зазначаються прізвище, ім’я, по батькові дитини, дата народження, домашня адреса, телефон батьків (опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів), навчальний заклад, в якому дитина вчиться, номер проїзного документа дитини.

   У разі якщо до складу групи входять діти з різних регіонів України, погодження списків та надання дозволу здійснює Міністерство у справах сім’ї, молоді та спорту.

   У разі якщо виїзд організованої групи дітей за кордон на оздоровлення відбувається у навчальний час, дозвіл на виїзд попередньо погоджується з МОН або структурними підрозділами Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій. Список складається українською мовою. Прізвища та імена дітей також зазначаються латинськими літерами. Підпис керівника-організатора підтверджується печаткою.

   Список групи дітей, що виїжджають за кордон на відпочинок та оздоровлення, складається у двох примірниках (додається оригінал). Другий примірник залишається в органі, який видав дозвіл на виїзд групи дітей за кордон на відпочинок та оздоровлення.

   При перетині державного кордону в пунктах пропуску службова особа Держприкордонслужби після закінчення перевірки у дітей та супроводжуючих осіб документів на право в’їзду в Україну або виїзду з України проставляє на списку штампи з відмітками «Виїзд» або «В’їзд», а також «державний кордон перетнули» та зазначає загальну чисельність осіб, які виїхали та повернулися, у тому числі супроводжуючих.

   Після повернення групи дітей в Україну організатор протягом п’яти днів подає список та дозвіл з відмітками про перетин державного кордону та їх завірені копії відповідному органу, який видав дозвіл на виїзд групи дітей за кордон.

   Завірені організатором копії списку та дозволу з відмітками про перетин державного кордону залишаються в органі, який видав дозвіл на виїзд групи дітей за кордон. Оригінали списку та дозволу зберігаються в організатора протягом трьох років.

    У разі якщо дитина з групою не повернувся в Україну, організатор протягом доби повідомляє про місце його перебування орган, який видав дозвіл на виїзд групи дітей за кордон, і закордонну дипломатичну установу України на території держави, де перебували діти, про причини неповернення чи зміну строку повернення дитини з узгодженням дати та умов його повернення в Україну.

  Закордонна дипломатична установа України після отримання повідомлення оперативно встановлює причини неповернення та в триденний строк інформує про це МЗС. На підставі отриманої інформації МЗС надсилає повідомлення Міністерству у справах сім’ї, молоді та спорту та вживає заходів до повернення дитини в Україні.

   Перебування групи дітей за кордоном на відпочинку та оздоровленні фінансується за рахунок сторони, яка направляє або приймає дітей (за домовленістю сторін) згідно з укладеним договором (контрактом), а також коштів батьків (опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів) та інших джерел .

   Організатор забезпечує виконання своїх зобов’язань відповідно до укладених договорів (контрактів) і разом з керівником групи несе відповідальність за дотримання вимог щодо забезпечення охорони здоров’я і життя дітей та повернення їх в Україну в порядку, встановленому законодавством.

   У разі порушення прав дитини під час її перебування за кордоном керівник групи зобов’язаний повідомити закордонну дипломатичну установу України для відповідного реагування.

   Міністерство у справах сім’ї, молоді та гендерної політики Автономної Республіки Крим, структурні підрозділи з питань сім’ї, молоді та спорту обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій подають Міністерству у справах сім’ї, молоді та спорту дані про перебування групи дітей за кордоном в установленому порядку. Опублікування зведених статистичних даних про перебування груп дітей за кордоном на відпочинку та оздоровленні здійснює Держкомстат.

Для проведенния большого мероприятия вам нужна аренда посуды — все что вам нужно вы можете заказать на сайте http://www.jamcatering.com.

Цікаве по темі посту, варто подивитись

 • Каппадокія — Аванос У 18 км від Невшехір, поблизу долини Кизил-Ірмак знаходиться стародавній турецький місто Аванос. Його історія сягає корінням далеко в глибину століть. Виникнувши в епоху хеттів, він служив […]
 • Чому жінки гостріше відчувають запахи? Ні для кого не секрет, що представниці слабкої статі мають фізіологічну можливість більш чуттєво і «детально» відчувати будь-якої запах. Виявляється, що така відмінність від […]
 • Документи, необхідні для отримання візи в Хорватію. Где купить Штроборезы Громадянам України для відвідування Хорватії з метою туризму в 2015 році потрібно Хорватська національна віза.Для отримання візи необхідно доставити наступні документи:1. Анкета: […]
 • Розвінчаний міф про полигамности чоловіків За твердженням американського психолога Террі Конлі , виходить , що більша частина представлень про сексуальне життя втратила свою актуальність. За результатами опитувань вона і її колеги […]
 • Если авария уже неизбежна. Что вам делать? 1. Никогда не покидайте машина до остановки! Кузов автомобиля, в основном, дает возможность остаться в живых. 2. Точно в своих действиях. Контролируйте ход автомобиля, на сегодня есть эта […]
 • Сварки з коханою дівчиною провокують набір ваги Сварка з дівчиною здатна вразити не тільки твою психіку, але і метаболізм, згідно з останніми даними дослідниківСварки з коханою дівчиною провокують набір вагиКонфлікт з обраницею, тягне […]
 • Корисне чаювання. Добавки до чаю Чаювання можна зробити не тільки приємним, але і максимально корисним для нашого здоров'я. Пропонуємо вам топ-6 добавок до чаю, які зроблять його не тільки смачним, але й цілющим.Жасмин - […]
 • Самі великі вежі в світі — Башти Петронас Вежі Петронас ( Petronas Towers ) - це найбільше будова , яке знаходиться в Малайзії. Дві вежі являють собою унікальні архітектурні споруди , виконані в ісламському стилі. Саме ісламський […]
 • 3 мільйони туристів будуть шукати альтернативу Криму наступного літа Факт, що Крим - не місце для відпочинку цим літом для більшості українських туристів вже незаперечний. Численні опитування показують, що відпочивати на "тимчасово окуповану територію" в […]
 • 6 цікавих фактів про чханні 1 . При чханні вміст носа може розвивати швидкість близько 50 км / год , а розлітатися на відстань від півтора до трьох метрів. Так що, будь ласка , вболівайте застудою будинку - інакше у […]
 • 15 способів поліпшити настрій свого чоловіка 1. Годуєте свого коханого з рук, як бога, виноградом, полуницею або шоколадом.2. Перетворіть прості обійми в чуттєвий масаж шиї і спини, і ви доставите йому незабутнє задоволення. 1. […]
 • Зарубіжні туроператори почали видаляти зі своїх пропозицій Росію Багато закордонних туроператори стали видаляти зі своїх рекламних буклетів Росію. Повідомив про це Сергій Шпилько, глава Москомтурізма.Агентство «Москва» доповідає, що за […]
 • Что часто воруют туристы 10 место: по исследованиям, напечатанным журналом Caterer Hotelkeeper, практически всегда из гостиниц похищают полотенца - на хищения банных аксессуаров пожаловались 32% из где-то тыс. […]
 • Топ-10 кращих місць Європи для туристів Експерти авторитетного видання про подорожі Lonely Planet склали рейтинг найбільш цікавих туристичних напрямків у Європі на 2014 рік. Експерти авторитетного видання про подорожі […]
 • Фестиваль їжі в Дубаї обіцяє бути цікавим З 6 по 28 лютого в Дубаї пройде масштабний кулінарний фестиваль (Dubai Food Festival), на якому будуть представлено гастрономічне розмаїття емірату і всього світу. У фестивалі візьмуть […]
 • Нужны ли прививки для туристов Строя планы прогулка в дальние государства, постарайтесь не забыть подумать о собственной безопасности и здоровье. Прочтя данный материал, вам станет известно, по какой причине требуется […]
 • 6 табу на першому побаченні Хочете довгих романтичних відносин? Тоді постарайтеся не допускати помилок на першому побаченні , інакше другого може і не бути. Отже, чого ж не варто робити , щоб знайомство переросло в […]
 • Учимся экономить на коммунальных услугах Установите счетчики на воду, если вы расходуете ее менее, чем положено по нормативу, или же в доме проживает меньше человек, чем прописано. Данный вариант кроме этого потребуется тем, у […]
 • Правильное питание для снижения веса Под понятием "правильное питание" подразумевают некоторые и бесконечные часы приема пищи, которая в свою очередь распределяется на протяжении одного дня как по набору химических элементов […]
 • Лестница для загородного дома Лестница – весьма значительный элемент интерьера частного пригородного дома. Возможно и то, что она не лишь так сказать несет существенную многофункциональную нагрузку, однако и […]
Вы можете оставить комментарий, или ссылку на Ваш сайт.

Оставить комментарий

Вы должны быть авторизованы, чтобы разместить комментарий.