Сучасний туризм: проблеми шляху і подорожі

Сьогодні існування сучасної людини практично не мислимо без подорожей, без постійних пересувань, які починаються в рамках мегаполісу і закінчуються кругосвітніми подорожами в самих різних умовах — від екстремальних до надкомфортно. Сьогоднішнє життя важко уявити без поїздок, пов’язаних з професійною діяльністю, з відпочинком, з пошуком нових відчуттів і з ще багатьма аспектами людського буття. Таке прагнення до подорожі має не тільки об’єктивні причини, викликані особливостями сучасної цивілізації. Одна з причин пов’язана з глибинними екзистенційними основами буття. І туристський «бум», спостережуваний нами з другої половини ХХ століття, має серйозне соціокультурне обгрунтування. 

Полезный сервис с актуальный расписанием — http://aviatut.com/, просто найти и приобрести авиабилеты.

Сьогодні існування сучасної людини практично не мислимо без подорожей, без постійних пересувань, які починаються в рамках мегаполісу і закінчуються кругосвітніми подорожами в самих різних умовах — від екстремальних до надкомфортно. Сьогоднішнє життя важко уявити без поїздок, пов’язаних з професійною діяльністю, з відпочинком, з пошуком нових відчуттів і з ще багатьма аспектами людського буття. Таке прагнення до подорожі має не тільки об’єктивні причини, викликані особливостями сучасної цивілізації. Одна з причин пов’язана з глибинними екзистенційними основами буття. І туристський «бум», спостережуваний нами з другої половини ХХ століття, має серйозне соціокультурне обгрунтування.

Відомий російський культуролог К. С. Пігров представляє культурний простір-час людської цивілізації як сукупність базових міфологем Будинки, Острови, Океану. Будинок являє собою культурно освоєну певним народом територію, що ідентифікується ним як свою споконвічну. За її межами розташований Острів, чиї ресурси народ використовує в утилітарних цілях. І, нарешті, Океан стає джерелом незвіданого, таємничого, недосяжного духовно, незважаючи на практичні спроби його освоєння, підкорення, доместікаціі1. Р. Гвардіні писав, що «перш людина обмежувався знайомими областями — межами старої ойкумени; те-пер він перестає відчувати навколишні її невідомі землі забороненою зоною. Для Данте розпочате Одиссеем плавання у відкрите море за Геркулесові Стовпи, тобто через Гібралтар, — зухвале беззаконня, провідне його до загибелі »2. І дійсно, раніше прагнення подолати межі Будинки, Острови сприймалися деколи як щось гріховне, злочинне, однак Океан завжди вабив вчинити Шлях, щоб пережити буттєвий досвід зустрічі з Іншим.

Ідея і міфологема Шляхи та його ролі у формуванні соціокультурної, ментальної картини світу і в цілому створення образу світу і місця людини в ньому займає найважливіше місце в кожній національній культурі, а також у світовій культурі людства. Шлях синтезує в собі просторові і тимчасові феномени людського життя, надає їй спрямованість, зміст. Фактично Шлях і є сенс буття, його послідовне розгортання в русі до окресленої мети, яка уособлювала вищі цінності.

Шлях людини завжди є певна калька з Шляху божественного, вищого, яким просувався міфологічний, сакральний герой або божество. Етапи цього Шляху мають узагальнений, символічний зміст. Кожен крок йде і те, з якими якісними змінами його стану пов’язано, докладно досліджені Д. Кембеллом3. У будь-якому випадку подорож завжди мало відтінок священного, оскільки, виходячи за межі свого звичного маленького світу, людина стикався з чужим, іншим, з божественним і вступав з ним під взаімодействіе4. Результатом цієї взаємодії ставало в першу чергу зміна самої людини, що пройшов через проживання практично всіх змодельованих життєвих ситуацій, але тільки освячених присутністю сакрального. Шлях сприймався і сприймається як основний символ життя людини, як єдина можливість реалізації життя. І його ментальне, філософське значення надзвичайно велике.

У сучасних умовах суспільства масового споживання має місце прагнення до подорожі, укладаючи в глибині вічну потребу до проходження соціальної трансформації особистості, що і являє собою Шлях. Але це вічне прагнення поєднується з нашаруваннями, притаманними сучасному суспільству.
Сучасний туризм: проблеми шляху і подорожі
Сучасна людина живе в умовах обмеженого, замкнутого простору мегаполісу, і для нього подорож стає не тільки посилом до придбання нового культурного досвіду, але і є часом єдиною можливістю його переживання і зустрічі з Іншим. Подорож саме по собі є самодостатнім, самоцінним досвідом, однак його слід чітко відрізняти від повсякденного досвіду зустрічей з іншим, іншим. Чи можемо ми вважати подорожжю щодня здійснювати поїздки на роботу? Думаємо, що ні, оскільки це переміщення здійснюється за заздалегідь відомим, регулярно здійснюваного регламентованому маршрутом, детерминированному урбаністичної середовищем, схемою доріг, трас міста. Мета і результат подібного шляху очікувані і передбачувані, вони можуть бути незмінні протягом тривалого часу. Шлях на роботу — це рух в режимі вимушеність, обумовлене почуттям обов’язку, відповідальності, приналежністю індивіда до соціальної групи. Роль анклаву в уніфікованому просторі міських будівель виконують сакральні місця-символи, наприклад, історичні пам’ятники, храми і собори, архітектурні ансамблі минулих епох, освітні установи, музеї. Їх культурне поле наповнене духовним змістом, пізнання якої вимагає часу і духовного розвитку особистості.

Стрімкий темп життя сучасності, постіндустріальний характер суспільства, безперервно зростаюча цінність володіння інформацією відповідає принципам масового туризму. Бажання накопичити враження за рахунок розширення культурного простору в максимально стислий часовий термін реалізовується в структурі туристського продукту. Вже на стадії вибору предпочитаемой дестинації, виду і способу відпочинку турист опиняється в мережах «символічного споживання». У поїздці турист хоче пройти всі стадії психологічних станів, пережити різні емоції, враження, випробувати ефект присутності, корелює з екранною культурою. Мірою побаченого, оцінною шкалою пережитого в дорозі для сучасного туриста найчастіше виступає естетизовано сприйняття життя. У зв’язку з цим туристи непереборно прагнуть до сенсуального споживанню, віддаючи перевагу візуально-звуковим ефектам, що наближає їх пізнання до рівня «ковзаючого», поверхневого поглинання побачених пам’яток.

У процесі Шляхи турист неодмінно стикається з необхідністю дешифрування кодово-знакової системи іншої культури. Результати можуть виявитися абсолютно непередбачуваними для мандрівника — від повного неприйняття незнайомого культурного поля і його тотального відторгнення до самоідентифікації з ним і переоцінки аксиологической парадигми власної культури. Однак глобалізований світ редукує гносеологічний статус дешифрування символів Іншого, задовольняючи зростаючі потреби туриста в комфорті і безпеки. Путівник, карта маршруту, пам’ятка туриста — все це спрощує процес розгадування кодово-знакової системи. Уніфікація піктограм і брендів готельних корпорацій допомагає уникнути культурний шок і знизити мовний бар’єр туриста, який в незнайомій країні, а реклами міжнародних концернів дарують ілюзію присутності в знайомому місці. Таким чином, бренд виконує своєрідну терапевтичну функцію і підкреслює значення «системи речей» сучасної цивілізації.

Подорож акцентує незакінченість людського існування, в ньому реалізовується космічне переживання нескінченності на землі. Природа Шляхи така, що він ініціює творчу активність мандрівника, його уяву. Більш того, Шлях сам творить себе і втягує у свій просторово-часової континуум мандрівника. При цьому реалізовується змістотворних роль подорожі — воно допомагає людині пізнати світ і самого себе, але за умови, якщо людина здатна усвідомити його подорож. Турист же слід по шляху, спроектованому заздалегідь професіоналами туристського бізнесу на основі принципу калькулювання вражень у кількісному відношенні. Шлях туриста детермінований програмою поїздки і досить строго регламентований складовими туристського продукту. У зв’язку з цим творча компонента подорожі вислизає від сучасного масового туриста, її стимулює ефект присутності, який проявляється, наприклад, в хаотичному фотографуванні учасників групового туру на тлі відомої пам’ятки.

Таким чином, сучасний туризм таїть небезпеку руйнування онтологічного базису подорожі і, на наш погляд, виконує роль його симулякра, що корелює з такими проявами постмодерністської філософії, як наявність дубля, двійника явища і гіпертрофією ефекту присутності поряд з ілюзорною свободою духу особистості.

В якості попереднього висновку (розуміючи, що дана стаття — це лише постановка проблеми) хотілося б відзначити, що вивчення такого аспекту феномену туризму, як реалізація внутрішніх потреб особистості, здійснення її статусних, психологічних, соціальних ролей за допомогою відтворення подорожі як одного з початкових первособитій, формують цілісне світосприйняття, стає нагальною потребою гуманітарних наук.

Цікаве по темі посту, варто подивитись

 • Интимные ролевые игры в постели Ваш любимый человек считает вас реально скромной девочкой, признающей в сексе только пару "истертых" поз и никакого самоуправства? , а также может быть сексуальная жизнь с однообразной […]
 • как выбрать автомобиль для путешествий Некоторые наши сограждане проводят за баранкой основу собственного времени, из-за этого те транспортные средства, которые они получают обязаны обладать многофункциональными свойствами. С […]
 • Как найти себе хорошую работу через интернет С выходом в свет сети интернет искать работу стало в существенной степени быстрее и лучше. Но, но, это настойчиво требует времени, потому что до тех пор пока вы будете бродить по разного […]
 • Лестница для загородного дома Лестница – весьма значительный элемент интерьера частного пригородного дома. Возможно и то, что она не лишь так сказать несет существенную многофункциональную нагрузку, однако и […]
 • Как самостоятельно привезти себе б/у авто из-за границы Совершенно новый Налоговый кодекс, вступивший в силу в 2011 г., опять возбудил интерес граждан к частному импорту современных и подержанных авто. Да и ярко выражен повышенное внимание к […]
 • Секрет вкусной пицы По всей вероятности, не найти человека, не любящий вкусно и сытно покушать, а пицца – среди такого типа яств, делающее это возможным без изучения непростых рецептов и приобретения […]
 • Идеальный попутчик для путешествия — какой он Отправляясь в чуже ужой город , а также в далекую государство, нужно найти себе максимально удобного попутчика. Эксперты туристического новостного известного интернет сайта Orangesmile. […]
 • Почему стоить остановиться в хостеле Многие туристы не привыкли реально тратить на жилье очень большие суммы денег, так как что им требуется? Провести ночь пару ночей, и все. Для этого не необходимо тормозить в шикарном отеле […]
 • Как выращивают красивые тюльпаны Подходящими цветами для выращивания на дачке считаются тюльпаны, они не требующие сильного повышенного освещения, дающие огромной урожай во время использования метода выгонки, которые […]
 • Установка фаркопа Для установки фаркопа не нужно обращаться к экспертам (не смотря на то, что они, без сомнения, многие сделают немногим более профессионально и надежно). Практически на всех иномарках […]
 • Что реально означает примета — когда потеряли сережку Считать всю веру в обычные приметы реальным пережитком прошлого , а также полностью доверять им и строить собственную жизнь в соответствии с благоприятными знаками или же предупреждениями […]
 • Советы родителям — как делать правильно уроки с своим первоклассником Очень большие тяготы у первоклашек вызывает выполнение всех домашних заданий, и только от предков во многом зависит решение данной проблемы. В случае если малыш завершит начальную школу, […]
 • Изготовление искусственного камня из гипса Много рабочего места не будет необходимости, но, даже несмотря на это, рабочая площадь просто обязана быть отлично обустроена. Поблизости неплохо иметь стеллажи или же полочки, на которые […]
 • Что нужно, чтобы стать охотником этап 1. Если вы твердо решили стать охотником, то ваш путь прямо лежит в отделение внутренних дел, где находится разрешительная служба. Тут вас с нетерпением ожидает беседа с сотрудником […]
 • Как вам не обжечься покупая горячую путевку Туристические многие агентства делят своих уважаемых клиентов на 2 категории. Первые это те, кто смог уже стать счастливым владельцем горящей путевки. Вторые те, кто не испытал такого […]
 • Многие современные путешественники выбирают недорогие хостелы Слово простое "хостел" знакомо некоторым туристам, однако далеко не все имеют возможность описать отличительные черты таких заведений и объяснить, в чем заключается причина их необычной […]
 • Купуємо правильні насіння. Для садівників вже реально почалася найприємніша пора-посадка насіння. Але можуть бути і такі негативні моменти: чекаєш-чекаєш довгоочікувані паростки, а їх все немає і немає... Причина […]
 • Что нужно для вышивания крестиком? После   того же, как вы  уже приобрели  целый нужный  набор по вышиванию,  и открыли,  у вас возникает  дилемма: что делать дальше? Рассмотрим […]
 • Дом из сруба Сруб. Принято, что дом необходим конечно-же из сосновых бревен. И это не полностью таким образом. Огромной долговечностью и твердостью дерева владеет исключительно рудовая сосна (в […]
 • Визитки. Проверено столетиями! Первые все визитки появились в КНР, меж вторым и 3-им столетиями до н. Э.. Указом императора китайские гос. Служащие обязывались иметь карточки на красной бумаге с написанными на них […]
Вы можете оставить комментарий, или ссылку на Ваш сайт.

Оставить комментарий

Вы должны быть авторизованы, чтобы разместить комментарий.